Visualisatie woningen fase 1, juli 2018

Visualisatie door TPAGH Architecten te Hoorn.

Doelenlaantje: 2 woningen

Vijzelstraat: 4 nultredenwoningen

 

Presentatie fase 1 Vijzeltuin/ SMC

Presentatie fase 1 Vijzeltuin/ SMC door ontwikkelaar de Nijs.

Ontwikkelaar de Nijs heeft donderdagavond 12 juli 2018 de omwonenden van de Vijzeltuin een update gegeven inzake de voortgang van het plan Vijzeltuin. Architect TPAHG uit Hoorn was eveneens aanwezig en heeft de tekeningen en visualisaties toegelicht.

De Nijs heeft in een eerder stadium aangegeven het plan in twee fases te willen bouwen.

  • fase 1: 6 grondgebonden woningen (bouwdeel D en I)
  • fase 2: 30 serviceappartementen en de Rijksmonumenten

De presentatie van afgelopen donderdag was gericht op fase 1: het bouwen van 4 nultredenwoningen aan de Vijzelstraat en 2 eensgezinswoningen aan het Doelenlaantje.

De planning voor fase 1 is:

  • aanvraag omgevingsvergunning: juni 2018
  • start: vierde kwartaal 2018
  • oplevering derde kwartaal 2019
Planvoorstel

Planvoorstel

TG Drom nieuwsbrief maart 2018

De Nijs nieuwsbrief 2, maart 2018

De Nijs nieuwsbrief 1, december 2017

Tijdens de buurtinformatieavond op 25 april 2017 heeft ontwikkelaar de Nijs aangegeven de buurt te informeren middels nieuwsbrieven.

De eerste nieuwsbrief kunt u vinden via onderstaande link:

Nieuwsbrief De Nijs 21 december 2017

 

Mediation tussen gemeente Enkhuizen en de Nijs mislukt

mediationIn september 2015 hebben ontwikkelaar De Nijs en de Gemeente Enkhuizen elkaar getroffen in de rechtszaal van het Gerechtshof te Amsterdam.

Inzet van de gemeente is De Nijs te dwingen het SMC-project aan de Vijzelstraat, ondanks het afhaken van nagenoeg alle zorgpartijen, alsnog te realiseren.

Voordat de rechter hiertoe uitspraak doet is partijen in september 2015 opgedragen middels mediation tot een oplossing te komen. Blijkens de raadsbrief van 23-02-2016 is dit niet gelukt.

De rechter zal nu alsnog uitspraak doen. Wanneer dit in het voordeel van De Nijs wordt uitgesproken wacht de gemeente mogelijk een claim van 2.1 miljoen euro.

Gemeente begin september weer naar rechtbank

Gemeente Enkhuizen en ontwikkelaar de Nijs strijden op 3 september 2015 weer in het Gerechtshof, Handel te Amsterdam.

De zitting vangt aan om 11.15 uur.

Onder het mom van ‘hoe zat het ook alweer?’ bijgaand een tweetal artikelen uit het NHD.

Later besluit over claim De Nijs (15-01-2015).

Politiek Enkhuizen vreest nederlaag in hoger beroep SMC (10-06-2015).

Gemeente in hoger beroep SMC (update)

Naar aanleiding van de, voor de gemeente, teleurstellende, uitkomst van de door hen aangespannen rechtszaak hebben zij besloten hiertegen in hoger beroep te gaan.

Zie hier de betreffende raadsbrief van 18 september 2014.

Update: artikel NHD De Nijs eist twee miljoen van Enkhuizen

Vandaag rechtszaak gemeente Enkhuizen vs de Nijs

rechterHedenmorgen (28 mei 2014) hebben de gemeente Enkhuizen en ontwikkelaar De Nijs elkaar getroffen in de rechtbank te Alkmaar.

Op basis van wanprestatie heeft de gemeente Enkhuizen projectontwikkelaar de Nijs Care BV voor de rechter gesleept om zo af te dwingen dat zij hun verplichtingen inzake het SMC na komen.

De Nijs zou het beeldbepalende en historische gebouw aan de Vijzelstraat, dat voorheen een Sociaal Medisch Centrum huisvestte, volgens een gunning uit 2008 verbouwen en uitbreiden. De Nijs zou de opstallen voor 3,4 miljoen euro van de gemeente over nemen, maar heeft tot dusverre alleen bomen gekapt en delen van het gebouw leeg gesloopt.

Zowel De Nijs als de gemeente hadden een afvaardiging van 3 man sterk. Names de gemeente waren er twee advocaten aanwezig. Namens de Nijs 1. Onze Zorg was eveneens aanwezig.

Na afloop van de zitting is gebleken dat beide partijen hun hakken in het zand hebben gezet en niet welwillend zijn om maar ook een druppel water bij de wijn te doen. Ook op de voorstellen van de rechter om middels een alternatieve manier tot elkaar te komen hebben partijen afgewezen.

Rode draad is de raadsbrief van B&W d.d. 21-02-2012 n.a.v. een motie van Lijst Quasten en de SP m.b.t. het stopzetten van het project SMC. Hierin geeft het college o.a. aan dat er, met name voor de Nijs, veranderde (markt)omstandigheden zijn. Deze zijn deels een gevolg van externe factoren doch krijgt de raad zelf ook de zwarte piet toegeschoven.

De Nijs refereert aan voornoemde raadsbrief en beroept zich o.a. op art 248 van het Burgelijk Wetboek (“Een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.”) teneinde onder de huidige contracten uit te komen.

De Nijs wil vanaf 0 beginnen en de gemeente een nieuw plan voorleggen.  Hoe om te gaan met de € 500.000,– gemaakte kosten door de Nijs is niet duidelijk geworden (wijziging bestemmingsplan: € 300.000,–/ archeologisch onderzoek € 200.000,–). De gemeente houdt vast aan de overeengekomen afspraken en wil niet van (af)wijken weten.

Uitspraak op 25 juni 2014

Gemeente daagt de Nijs en legt beslag

beslagleggingHet college heeft vandaag, middels een raadsbrief, aangegeven dat alle pogingen om het SMC-project vlot te trekken gestrand zijn.  Ontwikkelaar de Nijs heeft in een brief van 30-08 laten weten geen enkele aanleiding te zien om hun eerder ingenomen standpunt te wijzigen, aldus het college. Welk standpunt dit is, is tot op heden niet duidelijk geworden.

Om de Nijs te dwingen hun verplichtingen na te komen zijn zij gedagvaard. De Nijs dient zich derhalve te verantwoorden voor de rechter.

Teneinde de achterstallige huurpenningen veilig te stellen heeft het college beslag te laten leggen op de bezittingen van de Nijs. Hiertoe is inmiddels een deurwaarder ingeschakeld.

Zie hier de betreffende raadsbrief.