Visualisatie woningen fase 1, juli 2018

Visualisatie door TPAGH Architecten te Hoorn.

Doelenlaantje: 2 woningen

Vijzelstraat: 4 nultredenwoningen

 

Presentatie fase 1 Vijzeltuin/ SMC

Presentatie fase 1 Vijzeltuin/ SMC door ontwikkelaar de Nijs.

Ontwikkelaar de Nijs heeft donderdagavond 12 juli 2018 de omwonenden van de Vijzeltuin een update gegeven inzake de voortgang van het plan Vijzeltuin. Architect TPAHG uit Hoorn was eveneens aanwezig en heeft de tekeningen en visualisaties toegelicht.

De Nijs heeft in een eerder stadium aangegeven het plan in twee fases te willen bouwen.

 • fase 1: 6 grondgebonden woningen (bouwdeel D en I)
 • fase 2: 30 serviceappartementen en de Rijksmonumenten

De presentatie van afgelopen donderdag was gericht op fase 1: het bouwen van 4 nultredenwoningen aan de Vijzelstraat en 2 eensgezinswoningen aan het Doelenlaantje.

De planning voor fase 1 is:

 • aanvraag omgevingsvergunning: juni 2018
 • start: vierde kwartaal 2018
 • oplevering derde kwartaal 2019
Planvoorstel

Planvoorstel

Aanvraag omgevingsvergunning woningen Vijzeltuin

Blijkens de publicatie in de Drom van woensdag 11 juli heeft ontwikkelaar de Nijs op 29 juni 2018 een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Enkhuizen voor de bouw van 6 woningen.logo-gemeente-enkhuizen

 • 4 nultredenwoningen aan de Vijzelstraat (op het parkeerterrein).
 • 2 eensgezinswoningen aan het Doelenlaantje.

De aanvraag is, op afspraak, in te zien bij de afdeling Ruimte van de gemeente Enkhuizen (0228-360 100).

Er kan nog geen zienswijze of bezwaar worden ingediend. Dat is pas mogelijk zodra er op de aanvraag een besluit genomen is. Dit besluit wordt o.a. gepubliceerd in de Drom.

 

 

TG Drom nieuwsbrief maart 2018

De Nijs nieuwsbrief 2, maart 2018

De Nijs nieuwsbrief 1, december 2017

Tijdens de buurtinformatieavond op 25 april 2017 heeft ontwikkelaar de Nijs aangegeven de buurt te informeren middels nieuwsbrieven.

De eerste nieuwsbrief kunt u vinden via onderstaande link:

Nieuwsbrief De Nijs 21 december 2017

 

Vijzeltuin 2.0

Vijzeltuin 2.0

Ontwikkelaar De Nijs heeft op dinsdag 25 april, tijdens een bewonersbijeenkomst, het nieuwe plan voor de ontwikkeling van het voormalig Snouck van Loosenziekenhuis (De Vijzeltuin) gepresenteerd. Het betreft een voorontwerp van TPAHG Architecten uit Hoorn. TPAGH is lokaal bekend (ten opzichte van de vorige architect) en heeft ervaring met het bouwen in historische binnensteden.

De Nijs heeft, bij monde van mevrouw van der Bijl, tijdens de bewonersavond aangegeven dat wat hen betreft het doel van de ontwikkeling is; “het creëren van een besloten en veilige woonomgeving voor ouderen met een zorgvraag of zorgbehoevende rond de collectieve Vijzeltuin” en tevens restauratie van de Rijksmonumenten. Over de invulling van de 1.000 m2 zorg zou De Nijs met verschillende partijen in gesprek zijn.

Het gepresenteerde voorontwerp is, ten opzichte van het originele (oude) plan, veel minder massaal en daarmee beter passend in een binnenstad als die van Enkhuizen.

 

Binnen het plan worden 91 parkeerplaatsen gerealiseerd. Tijdens de bewonersavond bleek het parkeren wederom een heikel onderwerp. Met name toen bleek dat het te realiseren parkeerterrein aan de zijde van het Spaans Leger waarschijnlijk enkel toegankelijk werd voor bewoners/ gebruikers/ huurders van het SMC. Ondanks de kritiek van de omwonenden kon de Nijs niet anders dan aangeven dat zij voldoen aan de door de gemeente gestelde norm (87 parkeerplaatsen).

Belangrijk voor omwonenden is te weten dat De Nijs niet weer met een klankbordgroep werkt maar de buurt eenzijdig informeert middels nieuwsbrieven. Men zal dus zich met eventuele vragen/ opmerkingen rechtstreeks tot De Nijs moeten richten of, bij eventuele bezwaren, moeten wachten tot de daartoe bestemde procedures bij de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Onze Zorg zal zich beraden hoe zij, naast de nieuwsbrieven van De Nijs, de buurt/ omwonenden kan informeren. Vijzeltuin 2.0 vraagt immers ook om een visie 2.0!

Visualisatie plan Vijzeltuin april 2017

Presentatie nieuwe plannen project SMC Vijzeltuin.

Presentatie nieuwe plannen project Vijzeltuin door ontwikkelaar De Nijs.

Na een langdurig voortraject presenteerde ontwikkelaar De Nijs gisteravond haar nieuwe plannen inzake het project Vijzeltuin. Na een uitspraak van de rechter is samen met De Stijl Makelaardij uit Enkhuizen en TPAHG Architecten uit Hoorn een nieuw plan ontwikkeld.

Dit plan omvat:

 • het opknappen van het monumentale Snouck van Loosen ziekenhuis aan de Vijzelstraat en het bijbehorende Zusterhuis in de tuin tbv nader in te vullen zorg,
 • de bouw van 30 zorgappartementen. Hiervoor worden de niet-monumentale vleugels van het SMC gesloopt en een deel van de binnentuin gebruikt,
 • de bouw van 2 woningen aan het Doelenlaantje,
 • de bouw van 4 nultredenwoningen op het parkeerterrein in de Vijzelstraat,
 • losse verkoop van het zogenoemde filterhuisje (links van de ingang van de tuin aan het Doelenlaantje),
 • losse verkoop van Villa Kakelbont aan het Sijbrandsplein,
 • het realiseren van 2 parkeerterreinen voor totaal 91 parkeerplaatsen; 44 plaatsen op het bestaande terrein aan de Vijzelstraat en 47 plaatsen op het terrein achter villa Kakelbont met een ingang aan het Spaans Leger (in beginsel alleen toegankelijk voor bewoners en bezoekers van het SMC).

Planning (prognose):

 • voorlopig ontwerp: mei 2017
 • definitief ontwerp: augustus 2017
 • aanvraag omgevingsvergunning: december 2017
 • aanvang bouw: juni 2018
 • oplevering: juni 2019

 

Geplaatst in Vijzeltuin 2.0. Tags: . 1 Comment »

Mediation tussen gemeente Enkhuizen en de Nijs mislukt

mediationIn september 2015 hebben ontwikkelaar De Nijs en de Gemeente Enkhuizen elkaar getroffen in de rechtszaal van het Gerechtshof te Amsterdam.

Inzet van de gemeente is De Nijs te dwingen het SMC-project aan de Vijzelstraat, ondanks het afhaken van nagenoeg alle zorgpartijen, alsnog te realiseren.

Voordat de rechter hiertoe uitspraak doet is partijen in september 2015 opgedragen middels mediation tot een oplossing te komen. Blijkens de raadsbrief van 23-02-2016 is dit niet gelukt.

De rechter zal nu alsnog uitspraak doen. Wanneer dit in het voordeel van De Nijs wordt uitgesproken wacht de gemeente mogelijk een claim van 2.1 miljoen euro.