Vijzeltuin 2.0

Vijzeltuin 2.0

Ontwikkelaar De Nijs heeft op dinsdag 25 april, tijdens een bewonersbijeenkomst, het nieuwe plan voor de ontwikkeling van het voormalig Snouck van Loosenziekenhuis (De Vijzeltuin) gepresenteerd. Het betreft een voorontwerp van TPAHG Architecten uit Hoorn. TPAGH is lokaal bekend (ten opzichte van de vorige architect) en heeft ervaring met het bouwen in historische binnensteden.

De Nijs heeft, bij monde van mevrouw van der Bijl, tijdens de bewonersavond aangegeven dat wat hen betreft het doel van de ontwikkeling is; “het creëren van een besloten en veilige woonomgeving voor ouderen met een zorgvraag of zorgbehoevende rond de collectieve Vijzeltuin” en tevens restauratie van de Rijksmonumenten. Over de invulling van de 1.000 m2 zorg zou De Nijs met verschillende partijen in gesprek zijn.

Het gepresenteerde voorontwerp is, ten opzichte van het originele (oude) plan, veel minder massaal en daarmee beter passend in een binnenstad als die van Enkhuizen.

 

Binnen het plan worden 91 parkeerplaatsen gerealiseerd. Tijdens de bewonersavond bleek het parkeren wederom een heikel onderwerp. Met name toen bleek dat het te realiseren parkeerterrein aan de zijde van het Spaans Leger waarschijnlijk enkel toegankelijk werd voor bewoners/ gebruikers/ huurders van het SMC. Ondanks de kritiek van de omwonenden kon de Nijs niet anders dan aangeven dat zij voldoen aan de door de gemeente gestelde norm (87 parkeerplaatsen).

Belangrijk voor omwonenden is te weten dat De Nijs niet weer met een klankbordgroep werkt maar de buurt eenzijdig informeert middels nieuwsbrieven. Men zal dus zich met eventuele vragen/ opmerkingen rechtstreeks tot De Nijs moeten richten of, bij eventuele bezwaren, moeten wachten tot de daartoe bestemde procedures bij de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Onze Zorg zal zich beraden hoe zij, naast de nieuwsbrieven van De Nijs, de buurt/ omwonenden kan informeren. Vijzeltuin 2.0 vraagt immers ook om een visie 2.0!

Visualisatie plan Vijzeltuin april 2017

2de impressie aanzicht appartementen + Doelenlaantje

Naar aanleiding van de door Onze Zorg geplaatste beelden (in dit bericht) ontvingen wij van ontwikkelaar De Nijs enkele nieuwe (bewerkte) beelden. De tekeningen zijn nu aangekleed en in het straatbeeld gepast.

Ook is er een eerste beeld van de woningen aan het Doelenlaantje.

De site ‘nieuwbouwenkhuizen.nl’ is inmiddels weer uit de lucht.

Wij hebben alle beelden voor u op een rijtje gezet; oordeel zelf:

Deze diashow vereist JavaScript.

1ste impressie aanzicht bewoners van Bleiswijkstraat.

Op de site http://www.nieuwbouwenkhuizen.nl (de officiële Vijzeltuin-site van De Nijs) staat een eerste impressie van het aanzicht van het appartementen complex aan de van Bleiswijkstraat zijde. De site is (gelet op de tekst) kennelijk nog in aanbouw.

Ook staan er enkele impressies van de Vijzelstraatzijde.

Hieronder kunt u de beelden zien:

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Voor en na…….

Artikel Westfries Weekblad 16-03-2011

Aanzicht erfgrens Spaans Leger

In het Westfries Weekblad van 16-03-2011 staat een artikel inzake het verzoek van omwonenden om het (vastgestelde) bestemmingsplan ‘De Vijzeltuin’ te schorsen.

De in het artikel vermelde bouwhoogte op de erfgrens achter de woningen aan het Spaans Leger is echter 7.5 meter in plaats van 10 meter. D.m.v. een door de raad aangenomen wijzigingsbevoegdheid kan dit (na goedkeuring van diezelfde raad) opgetrokken worden naar 10 meter.

Zie hier de betreffende wijzigingsbevoegdheid.

Maquette gebouwen SMC.

Onlangs is, door de Nijs, de maquette van de nieuwe gebouwen van het SMC gepresenteerd. De maquette geeft een beeld van de grootte van het complex en hoe de gebouwen er uit komen te zien (verbeelding).

Grootste wijziging is dat het gebouw, achter de tuinen van de bewoners aan het Spaans Leger, een verdieping lager is (van 10 naar 7 meter) en dat het gebouw aldaar verder van de erfgrens zal gebouwd worden. Het volume van het complex is echter niet of nauwelijks gewijzigd daar de verdieping boven de parkeergarage is vergroot.

Binnenkort zult u hier of op de site van Onze Zorg foto’s van de maquette vinden.

De maquette is voor iedereen te bekijken in de hal van het stadhuis aan de Breedstraat.