Over Onze Zorg

Vereniging Onze Zorg Enkhuizen heeft ten doel:

a. het zorgen voor de betrokkenheid van de leden bij de besluitvorming van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instanties alsmede bij de overige ontwikkelingen aangaande het terrein van het voormalige “Snouck van Loosenziekenhuis” met aangrenzende terreinen in de binnenstad van de gemeente Enkhuizen;

b. het namens de leden fungeren als volwaardig “klankbord” en gesprekspartner voor gemelde instanties, in het bijzonder (maar niet daartoe beperkt) voor de gemeente Enkhuizen en de door haar ingeroepen instellingen en bedrijven, bouwbedrijven daaronder begrepen;

c. het namens de leden optreden als procespartij bij arbitrage, mediation – en soortgelijke procedures, alsook bij de procedures die zijn ingesteld ten overstaande van de rechterlijke macht, de Raad van State daaronder begrepen;

d. het overigens bevorderen van het welzijn van alle inwoners van Enkhuizen, in het bijzonder (maar niet daartoe beperkt) het welzijn van de bewoners rondom het voormalig ziekenhuiscomplex “Snouck van Loosenziekenhuis” en aangrenzende wijken;

e. het overigens leveren van een actieve bijdrage aan de bevordering van de sociale ontwikkeling en verbetering van de leefbaarheid van de stad, in het bijzonder (maar niet daartoe beperkt) rondom gemeld ziekenhuiscomplex “Snouck van Loosenziekenhuis”.

Reacties uitgeschakeld voor Over Onze Zorg