Slechts 1 inspreker op hoorzitting Westerkerk

De massale opkomst waarop de gemeente gerekend had, bleef gisteravond uit. Slechts 17 mensen waren aanwezig in de Westerkerk. Wij kunnen niet anders concluderen dan dat de brede achterban van Onze Zorg, het statement om niet naar de hoorzitting te gaan, heeft ondersteund!

Lees de rest van dit artikel »

Hoorzitting Westerkerk 17 mei 2010

Eerder berichten wij u dat wij op woensdag 21 april circa 800 zienswijzen hebben aangeboden aan de heer Weghaus van de gemeente Enkhuizen. Diezelfde dag zijn er nog circa 50 zienswijzen bij ons binnengekomen. Als wij de rechtstreeks bij de gemeente ingediende zienswijzen hierbij optellen kunnen we concluderen dat er een kleine 1000 zienswijzen zijn ingediend!

Inmiddels heeft de gemeente besloten een hoorzitting te organiseren.

Deze hoorzitting za plaatsvinden op 17 mei 2010 in de Westerkerk te Enkhuizen.

Binnenkort treft u hier meer informatie over deze hoorzitting.

Circa 800 zienswijzen!

Woensdagmiddag 21 april 2010 om 12.00 uur hebben wij circa 800 zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan ‘De Vijzeltuin’ overhandigd aan de heer F. Weghaus van de gemeente Enkhuizen.

Wij willen de leden en niet-leden van Onze Zorg hartelijk bedanken voor hun steun!

Bent u nog geen lid? Wordt lid op onze site: http://www.onzezorg.com!

Aanbieden zienswijzen Stadskantoor

Woensdagmiddag omstreeks 12.00 uur bieden wij de binnengekomen zienswijzen aan op het Stadkantoor te Enkhuizen!

De heer F. Weghaus zal deze in ontvangst nemen daar burgemeester Baas en wethouder Boland niet in de gelegenheid’ waren om 10 minuten van hun tijd vrij te maken…..

Mocht u uw zienswijze nog niet hebben ingediend download deze dan hier en doe hem vanavond nog in de bus op Spaans Leger 8! (let op dat de zienswijze is voorzien van uw naam, adres en handtekening).

Downloaden zienswijze

Op veler verzoek hebben wij de zienswijze op ons weblog geplaatst. U kunt op de link klikken om deze te downloaden.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan De Vijzeltuin

Gelet op het feit dat wij de ingekomen zienswijzen gezamenlijk willen aanbieden aan de gemeente verzoeken wij u vriendelijk deze, na ondertekening, in te leveren bij de navolgende adressen:

  • De Wit beeld en geluid, Westerstraat 37
  • Provak de Wit IJzerhandel, Westerstraat 114
  • Doelenlaantje 11
  • Spaans Leger 8

Vergeet niet uw zienswijze van een handtekening te voorzien!

Zienswijze indienen vóór 21 april!

Geachte Enkhuizer,

Zoals u weet zijn er massale bouwplannen gepland op het terrein van het voormalig Snouck van Loosenziekenhuis aan de Vijzelstraat (het SMC). Om ook de tuin van het SMC te kunnen volbouwen worden er 50 bomen gekapt.

Ook het parkeerterrein aan de Vijzelstraat wordt in dit plan volgebouwd. In de plaats daarvan moet u straks betaald parkeren in een parkeergarage aan het Sijbrandsplein/ Spaans Leger.

Inmiddels wordt er een nieuw zorgcentrum gebouwd aan de Molenweg. Des te meer reden om af te vragen of het nodig is om, op een dergelijke massale schaal, aan de Vijzelstraat te bouwen?

Eind 2009 hebben 750 Enkhuizers bezwaar gemaakt tegen dit voorontwerpbestemmingsplan cq de voorgenomen bouwplannen.

Ondanks deze 750 bezwaren zet het college de plannen ongewijzigd door!!

Het voorontwerp- is omgezet in een ontwerp-bestemmingsplan en de termijn om uw zienswijze/ bezwaar in te dienen loopt 21 april af.

Dit is de laatste mogelijkheid om uw zienswijze/ bezwaar in te dienen!!

Alleen met voldoende steun kunnen wij de gemeente duidelijk maken dat er geen draagvlak is voor dit veel te massale bouwplan!

Het is belangrijk dat u, als ‘verontruste’ Enkhuizer, van zich laat horen!

Wij verzoeken u dan ook de zienswijze te ondertekenen en in te leveren vóór 21 april bij:

  • Gemeentehuis, Hoogstraat 11, 1600 AA, Enkhuizen
  • De Wit beeld en geluid, Westerstraat 37
  • Doelenlaantje 11
  • Spaans Leger 8

Wij rekenen op u!

Vereniging Onze Zorg Enkhuizen

Tip: U kunt een zienswijze opvragen bij Onze Zorg via e-mail: info@onzezorg.com