Antwoord Wob-verzoek.

Onze Zorg heeft vandaag van het college vernomen dat zij dinsdag a.s. over het ingediende Wob-verzoek vergadert. Het Wob verzoek is ingediend om de niet alleen de (inmiddels) ‘verdwenen’ brief van de Nijs boven tafel te krijgen maar ook inzicht te krijgen in het, door het college afgeronde onderzoek, naar de gefaseerde bouw van het SMC.

De termijn waarbinnen het college moet reageren loopt woensdag 12-12-2012 af.

Wob-verzoek ingediend.

Onze Zorg heeft inmiddels een Wob-verzoek ingediend om de betreffende brief van ontwikkelaar De Nijs boven tafel te krijgen. In deze brief zouden, betreffende de bouw van het SMC, eisen en voorwaarden worden gesteld welke voor de gemeente niet acceptabel zijn.

Tevens is het door het college afgeronde onderzoek inzake de gefaseerde bouw van het SMC opgevraagd.

Geplaatst in SMC algemeen. Tags: . 2 Comments »

SP publiceert stuk opwerpen drempels gemeenteraad.

Zowel de SP als de CU-SGP hebben afgelopen commissievergadering Grondgebied (in de Nieuwe Doelen) opheldering gevraagd aan wethouder Boland over het bewust opwerpen van drempels voor de raad.

Uit het ‘verslag stuurgroep SMC’ van 16-11-2009 blijkt dat Boland aangeeft dat het van belang is dat zowel het contract (met De Nijs) als het concept van het bestemmingsplan nog voor de verkiezingen in procedure is gebracht. Daarmee zouden extra drempels worden opgeworpen voor een nieuwe raad.

Wethouder Boland

Dit stuk is boven water gekomen door het WOB-verzoek van Onze Zorg en komt niet voor in de officiële stukken van de raadsleden. Wij berichten hier reeds eerder over.

Wat zeer opmerkelijk is dat Boland in de vergadering aangaf het betreffende stuk niet te kennen en er schriftelijk op terug zou komen…….

Link berichtgeving SP 28-08-2010

Verslag stuurgroep SMC 16-11-2009 (betreffende passage is geel gemarkeerd)

Link Webregio

Antwoord college inzake opvragen ‘geheime’ info.

College bewust drempels opgeworpen voor nieuwe raad!

O.a. uit de nu ontvangen stukken blijkt dat het college BEWUST drempels heeft opgeworpen voor de nieuwe raad.

Ondanks het feit dat het bekend was dat er binnen de raad grote verdeeldheid was inzake het SMC dossier blijkt dat het college, op aandringen van wethouder Boland, het contract en het ontwerpbestemmingsplan De Vijzeltuin, bewust vóór de gemeenteraadsverkiezingen in procedure hebben gebracht.

Dit om (letterlijk) extra drempels op te werpen voor de nieuwe raad…….

Citaat: “….antwoordt de heer Boland dat het altijd mogelijk is dat een gemeenteraad in een nieuwe samenstelling na de verkiezingen, een ander besluit neemt dan de ingezette lijn van de oude raad. Iedere raad mag zijn eigen besluit heroverwegen en herzien. Daarom is het van belang dat zowel het contract (rond 1-1-2010) als het concept van het bestemmingsplan De Vijzeltuin (commissie februari) nog voor de verkiezingen in procedure is gebracht. Daarmee worden extra drempels opgeworpen voor een nieuwe raad, maar garanties kunnen vooraf nimmer gegeven worden.”

Is dit de reden waarom het contract op 16-02-2010 is ondertekend en het ontwerpbestemmingsplan op 01-03-2010 in een gecombineerde raadscommissievergadering is behandeld?

De gemeenteraadsverkiezingen waren twee dagen later op 03-03-2010.

WOB-verzoek: na 168 dagen resultaat?

Wij hebben van onze advocaat vernomen dat de, door ons opgevraagde, aanvullende (lees: ontbrekende) stukken van de gemeente zijn ontvangen. Na ons initiële WOB-verzoek van november 2009 heeft het 168 dagen geduurd voordat de gemeente openheid van zaken geeft…..

Nu zal worden beoordeelt of de stukken wél compleet zijn en zullen wij deze bestuderen.

Gemeente vraagt uitstel verstrekken info

Onze Zorg heeft op 09-11-2009 een zogenoemd WOB-verzoek (WOB = Wet Openbaarheid van Bestuur) ingediend bij de gemeente inzake het opvragen van de contractgegevens tussen de gemeente en ontwikkelaar De Nijs. In hun antwoord van 26-11-2009 vernamen wij dat de betreffende contracten (destijds) niet voorhanden waren.

Lees de rest van dit artikel »