Tijdslijn ontwikkeling SMC.

2011
 • 04-03-2011/ zitting Raad van State te Den Haag
 • 20-01-2011/ uitspraak voorzieningenrechter inzake kapvergunningen.
 • 19-01-2011/ verdagen aanvraag omgevingsvergunning SMC.
 • 12-01-2011/ aanvraag omgevingsvergunning SMC.
2010
 • 01-12-2010/ Loomans advocaten namens Onze Zorg en omwonenden in beroep bij Raad van State.
 • 20-10-2010/ hoorzitting bezwaarschriftencommissie kapvergunningen (van Diepen van der Kroef namens Onze Zorg).
 • 07-09-2010/ bestemmingsplan ‘De Vijzeltuin’ vastgesteld (motie van wantrouwen ingediend jegens Boland).
 • 03-09-2010/ kort geding voorlopige voorziening van de baan.
 • 24-08-2010/ commissievergadering Grondgebied in de Nieuwe Doelen.
 • 17-08-2010/ info-bijeenkomst door de gemeente en De Nijs/ Wapen van Enkhuizen.
 • 17-08-2010/ archeologisch onderzoek stilgelegd wegens scheurvorming in muren naastgelegen woonhuis.
 • 16-08-2010/ archeologisch vooronderzoek parkeerplaats Vijzelstraat van start.
 • 10-08-2010/ Onze Zorg heeft gesprek met burgemeester Baas naar eerdere verzoek d.d. 2-05-2010.
 • 02-08-2010/ archeologisch vooronderzoek van start in tuin SMC.
 • 05-07-2010/ raadsvergadering: geheimhouding vastgelegd (10 voor/ 6 tegen).
 • 05-07-2010/ presentatie maquette SMC.
 • 01-07-2010/ publicatie raadsvoorstel wijzigingen bestemmingsplan ‘De Vijzeltuin’.
 • 29-06-2010/ Onze Zorg maakt bezwaar kapvergunningen en verzoekt om voorlopige voorziening.
 • 17-06-2010/ informatieavond leden Onze Zorg, Wapen van Enkhuizen.
 • 10-06-2010/ aanvraag sloopvergunning Vijzelstraat 24/Sijbrandsplein 17-19, slopen SMC gebouwen.
 • 01-06-2010/ raadsvergadering: Boland houdt willen en wetens een juridisch advies achter (Loyens & Loeff).
 • 31-05-2010/ kapvergunning verleend tbv het kappen van 28 bomen ivm nieuwbouw SMC (publicatie 10-06-2010).
 • 27-05-2010/ ontvangst van ontbrekende gegevens WOB-verzoek.
 • 22-05-2010/ Onze Zorg stuurt brief naar Burgemeester Baas met daarin het verzoek om een gesprek.
 • 20-05-2010/ kapvergunning verleend tbv het kappen van 18 bomen ivm archeologische onderzoek (publicatie 02-06-2010).
 • 18-05-2010/ gemeente verzoekt uitstel inzake WOB-verzoek.
 • 17-05-2010/ hoorzitting in Westerkerk n.a.v. zienswijzen.
 • 11-05-2010/ groot deel linten weer uit bomen verwijderd door klachten over geluidsoverlast.
 • 21-04-2010/ aanbieden circa 800 zienswijzen tegen het Ontwerpbestemmingsplan op het Stadkantoor
 • 15-04-2010/ namens Onze Zorg, brief advocaat Loomans aan gemeente inzake niet volledige gegevens (WOB-verzoek).
 • 12-04-2010/ linten worden in bomen gehangen ziekenhuisterrein ter voorkoming van nestelen vogels.
 • 25-03-2010/ (onvolledig) antwoord gemeente op WOB-verzoek.
 • 10-03-2010/ publicatie ontwerpbestemmingsplan ‘De Vijzeltuin’ in De Drom.
 • 03-03-2010/ gemeenteraadsverkiezingen.
 • 01-03-2010/ gecombineerde raadscommissievergadering (met op de agenda het SMC).
 • 25-02-2010/ namens Onze Zorg, brief advocaat Loomans aan gemeente inzake overeenkomsten (WOB-verzoek).
 • 25-02-2010/ publicatie aanvraag kapvergunning 32 bomen tbv nieuwbouw in De Drom.
 • 16-02-2010/ ‘tweede overeenkomst’ getekend door De Nijs Care BV en gemeente Enkhuizen.
 • 17-02-2010/ publicatie aanvraag kapvergunning 20 bomen t.b.v. archeologisch onderzoek in de Drom.

2009

 • 01-12-2009/ aanbieden 742 zienswijzen aan burgemeester Baas op Stadhuis.
 • 18-11-2009/ info avond gemeente Enkhuizen in het Wapen van Enkhuizen.
 • 22-10-2009 t/m 02-12-2009 voorontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage.
 • 27-11-2009/ brief van Onze Zorg aan raadsleden.
 • 26-11-2009/ antwoord gemeente inzake verzoek exploitatieovereenkomst.
 • 16-11-2009/ bespreking Onze Zorg bij gemeente.
 • 09-11-2009/ brief Onze Zorg aan gemeente verzoek om exploitatieovereenkomst.
 • 26-08-2009/ info avond De Nijs in de Nieuwe Doelen (met circa 150 bewoners).
 • 22-07-2009/ kennisgeving vooraankondiging bestemmingplan SMC..

2008

 • 08-01-2008/ raadsvoorstel resultaat biedingsprocedure aangenomen (‘winnaar’ = De Nijs).

2007

 • 10-04-2007/ raadsvoorstel resultaat biedingsprocedure.

2006

 • 28-09-2006/ uitschrijven ‘prijsvraag’ (biedingen).
 • 04-04-2006/ bestuursopdracht van de gemeenteraad aan het College.

2005

 • 20-12-2005/ instemming startnotitie raadscommissie Samenleving.
 • 22-11-2005/ startnotitie ‘Uitbreiding Sociaal Medisch Centrum Vijzelstraat’.