Stand van zaken kapvergunningen.

Sinds het vaststellen van het bestemmingsplan De Vijzeltuin is het wat stiller op het weblog. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Integendeel: achter de schermen wordt nog steeds ‘gestreden’!. Ten aanzien van de kapvergunningen hierbij een stand van zaken:

Gelet op het op het laatste moment wijzigen van de kapvergunningen door de gemeente bleek een kort geding niet meer noodzakelijk. Hier is derhalve eveneens op het laatste moment van afgezien. Over de betreffende wijzigingen hebben wij reeds eerder geschreven -> link.

Ondanks het afblazen van het kort geding heeft Onze Zorg haar advocaat verzocht de rechtbank te verzoeken de gemeente de proceskosten te laten betalen. Zij hebben immers tot het laatste moment gewacht met het wijzigen van de kapvergunningen zodat er reeds de nodige kosten door de advocaat van Onze Zorg waren gemaakt.

Opvallend is dat in het verweer van het college (wederom) onwaarheden staan vermeld. Zo staat in dit verweer dat een sloopvergunning nog niet is aangevraagd terwijl dit wel het geval is. Het college schroomt kennelijk niet om ook de rechterlijke macht op het verkeerde been te zetten. Lees de rest van dit artikel »

Hoorzitting bezwaarschriftencommissie kapvergunningen.

Woensdag a.s. (20 oktober) zal, om 19.45 uur, in de trouwzaal van het stadhuis een hoorzitting plaatsvinden door de bezwaarschriftencommissie van de gemeente (kamer BROM) inzake het verlenen van de kapvergunningen t.b.v. de kap van circa 50 bomen in de tuin van het SMC.

Eerder is al een succes behaald daar de gemeente de vergunningen dusdanig heeft aangepast dat ervan pas gebruik kan worden gemaakt als o.a.:

  • van de sloopvergunning voor het slopen van onroerend goed op het perceel Vijzelstraat 24 te Enkhuizen gebruik kan worden gemaakt;
  • het bestemmingsplan ‘De Vijzeltuin’ in werking is getreden.

Van Diepen van der Kroef advocaten zal namens Vereniging Onze Zorg Enkhuizen en diverse omwonenden de commissie te woord staan.

De hoorzitting is openbaar en dus voor iedere geïnteresseerde toegankelijk.

Zie hier de betreffende kapvergunningen:

Onze Zorg NIET naar hoorzitting.

Vereniging Onze Zorg zal NIET aanwezig zijn bij de hoorzitting in de Westerkerk op 17 mei.

De Enkhuizer bevolking heeft reeds, in totaal, circa 1700 zienswijzen/bezwaren ingediend. (800 bij het voorontwerp- en 900 bij het ontwerpbestemmingsplan) welke niets aan duidelijkheid overlaten.

Een hoorzitting zal aan deze duidelijkheid niets toevoegen daar deze niet bedoelt is als platform voor discussie. In de brief van de gemeente d.d. 28-04-2010 werd immers al aangegeven dat de ingediende zienswijzen voldoende duidelijk zijn.

Het is naar onze mening nu danook de taak van de gemeente Enkhuizen om deze zienswijzen te beantwoorden.

Om deze reden zal vereniging Onze Zorg dan ook niet aanwezig zijn in de Westerkerk.

Ook de houding van burgemeester Baas vinden wij teleurstellend. De laatste lichting zienswijzen, circa 900 inzake het ontwerpbestemmingsplan ‘De Vijzeltuin’, weigerde hij kortgeleden in ontvangst te nemen. Volgens Baas beschuldigt Onze Zorg de gemeente voortdurend van achterbaksheid. Waar deze beschuldigingen op gebaseerd zijn, is ons volstrekt onduidelijk…….

Politiek Enkhuizen luister naar uw inwoners: stop met de massale bouwplannen !

Hoorzitting Westerkerk 17 mei 2010

Eerder berichten wij u dat wij op woensdag 21 april circa 800 zienswijzen hebben aangeboden aan de heer Weghaus van de gemeente Enkhuizen. Diezelfde dag zijn er nog circa 50 zienswijzen bij ons binnengekomen. Als wij de rechtstreeks bij de gemeente ingediende zienswijzen hierbij optellen kunnen we concluderen dat er een kleine 1000 zienswijzen zijn ingediend!

Inmiddels heeft de gemeente besloten een hoorzitting te organiseren.

Deze hoorzitting za plaatsvinden op 17 mei 2010 in de Westerkerk te Enkhuizen.

Binnenkort treft u hier meer informatie over deze hoorzitting.