Wob-verzoek afgewezen door college.

logo-gemeente-enkhuizenHet door Onze Zorg ingediende Wob-verzoek wordt  niet ingewilligd door het college.

In het schrijven van het college wordt aangegeven dat de onderhandelingen met de Nijs, met name ten aanzien van de voorwaarden waaronder de gefaseerde realisatie kan plaatsvinden, nog gaande zijn.

Verder merkt men op dat de ‘gewraakte’ brief die op 24-10-2012 door de Nijs is gezonden kort daarna is ingetrokken. Hierdoor zou de brief geen deel uitmaken van de correspondentie (tussen het college en de Nijs). Overigens zou de brief, wanneer deze niet was ingetrokken, sowieso uit de openbaarheid worden onttrokken, aldus het college.

Samenvattend: uit de stukken maken wij op dat het college de fractievoorzitters (in een geheime bijeenkomst) op 05 november informeert over een brief van de Nijs met aanvullende eisen (op dat moment is de brief kennelijk nog niet ingetrokken). In dezelfde bijeenkomst wordt aangegeven dat het onderzoek (door het college) naar de gefaseerde bouw weliswaar gereed is doch niet openbaar gemaakt kan worden vanwege voornoemde brief.

‘Kort’ na het versturen is de brief ingetrokken door de Nijs. Daar het college aangeeft dat de brief geen deel (meer) uitmaakt van de gevoerde correspondentie is een logische conclusie dat de  (aanvullende) eisen hiermede ook zijn komen te vervallen.

Het is, naar onze mening, op z’n zachtst gezegd opmerkelijk te noemen dat enerzijds het college zijn fractievoorzitters informeert dat het onderzoek is afgerond. Daarbij nadien aangeeft dat de brief met aanvullende eisen is komen te vervallen. En nú aangeeft dat de onderhandelingen tóch nog gaande zijn…….

Kennelijk heeft de Nijs, buiten de ingetrokken brief om, alsnog zijn aanvullende eisen neergelegd bij het college…….

Antwoord Wob-verzoek.

Onze Zorg heeft vandaag van het college vernomen dat zij dinsdag a.s. over het ingediende Wob-verzoek vergadert. Het Wob verzoek is ingediend om de niet alleen de (inmiddels) ‘verdwenen’ brief van de Nijs boven tafel te krijgen maar ook inzicht te krijgen in het, door het college afgeronde onderzoek, naar de gefaseerde bouw van het SMC.

De termijn waarbinnen het college moet reageren loopt woensdag 12-12-2012 af.

Reactie college op artikel NHD d.d. 06-12-2012

politiek wijst politiekNaar aanleiding van het artikel in het NHD van 06 december 2012 waarin PvdA raadslid Raven aangeeft dat de gewraakte brief van de Nijs kwijt is heeft het college een reactie op de site van de gemeente geplaatst alsmede op het forum onder het artikel op het NHD.

In de reactie wordt raadslid Raven de hoek gewezen door burgemeester Baas.

Hieronder de betreffende reactie (overgenomen van de site van de gemeente Enkhuizen):

Donderdag 6 december verscheen in de Enkhuizer Courant een artikel waarin een onjuist beeld geschetst wordt.
De raad heeft besloten dat het college moet onderzoeken of een gefaseerde realisatie van het plan mogelijk is. Van een mogelijke opzegging van het contract is nimmer sprake geweest.
Burgemeester Jan Baas “De wethouder voert op dit moment een besluit van de raad uit. Een besluit dat in meerderheid is genomen en waar ook ieder raadslid zich aan dient te conformeren. De uitlatingen van raadslid Raven zijn infaam en hij trekt hiermee de integriteit van medewerkers van de gemeentelijke organisatie in twijfel, van deze uitlatingen neem ik nadrukkelijk afstand. De door dhr. Raven aangehaalde brief is lopende de onderhandelingen door De Nijs ingetrokken en maakt dus geen deel meer uit van de correspondentie, ten onrechte wordt de indruk gewekt als of deze brief zoek is gemaakt. Deze brief had overigens een geheel andere inhoud, dan een eventuele opzegging.”
Momenteel is de gemeente in overleg met De Nijs om te kijken wat de mogelijkheden voor een gefaseerde realisatie zijn. Dat zijn voor beide partijen lastige onderhandelingen, deze lopen nog en zijn niet afgerond. De mogelijke uitkomst van deze onderhandelingen wordt vanzelfsprekend voorgelegd aan de raad, daar ligt de beslissingsbevoegdheid.

College vernietigd geheime brief de Nijs.

wikileaksVooruitlopend op het officiële antwoord van de gemeente op ons Wob-verzoek vernamen wij van diverse bronnen dat de opgevraagde brief (met aanvullende eisen van de Nijs) verdwenen is. Deze zou zelfs inmiddels door het college vernietigd zijn. Kennelijk is voor het college het protocol voor ingekomen stukken (archivering en nummering) niet van toepassing……

Op 13 november 2012 heeft Onze Zorg een Wob-verzoek ingediend bij de gemeente. Na het uitblijven van de gevraagde ontvangstbevestiging is, na aandringen onzerzijds, op 23 november bevestigd dat ons verzoek in behandeling is genomen waarbij men er later op terug zou komen.

Inmiddels blijkt uit de diverse mediaberichten dat in de brief stond dat de Nijs van het bouwcontract af wilde. Opgegeven reden hiervoor zou zijn dat de gemeente geen betaald parkeren heeft ingevoerd en het voor de Nijs derhalve onmogelijk is de parkeergarage te bouwen cq te exploiteren.

De gewraakte brief kwam nadat het college het onderzoek naar de gefaseerde bouw had afgerond. Inmiddels zou door de Nijs herroepen zijn dat ze daadwerkelijk van het contract af wilden.

Lees hier het artikel in het NHD van 06 december 2012.

Antwoord college op voorstel SP inzake geheimhouding.