Uitstel op uitstel op uitstel op uitstel…..

Wethouder Boland heeft zijn raadsleden de inmiddels standaard-uitstel-raadsbrief gestuurd waarin wordt aangegeven dat er weer meer tijd nodig is……

Zie hier de betreffende raadsbrief van 06 november 2012.

Ook op het weblog van Pim’s Prietpraat wordt hieraan aandacht besteed.

Geheime vergadering inzake SMC

Het is al een tijdje ‘stil’ omtrent het SMC maar het lijkt erop dat de SMC-soap toch weer nieuw leven wordt ingeblazen……..

Uit de wandelgangen hebben wij vernomen dat er, afgelopen week, een door wethouder Boland belegde  geheime (raads)vergadering is geweest inzake de voortgang van het SMC.

Dit zou in ieder geval een verklaring kunnen zijn waarom er nog steeds geen raadsbrief voorhanden is inzake de voortgang van het SMC. Zoals u wellicht weet heeft de raad in de raadsvergadering van 13 maart 2012 Boland een deadline gesteld dat er op 01 oktober 2012 moest zijn aangevangen met de bouw (of althans delen daarvan). Lees hier de betreffende motie. Tot op heden is dit nog niet gebeurt en hult Boland zich, naar de bevolking van Enkhuizen, in stilzwijgen. Hierover zijn weliswaar vragen gesteld in de raadsvergadering van 02 oktober doch zijn deze op de gebruikelijke wijze afgewimpeld door Boland (veel tekst maar geen antwoord en de juiste info niet paraat hebben). Lees hier vraag en antwoord.

Wij hebben tevens vernomen dat er een voorstel is geweest wat het daglicht nooit heeft gezien….. De raadsleden weten ervan, maar de inwoners van Enkhuizen? Die worden al jaren aan het lijntje gehouden……..

Zoals gezegd: de SMC-soap continues!

Boland: ‘goedkeuring Raad van State pluim op hoed gemeenteraad’.

Uit een artikel in het Noordhollands Dagblad van vandaag blijkt dat wethouder Boland zichzelf, de gemeenteraad, de Nijs en alle betrokken ambtenaren een pluim geeft voor het behaalde resultaat bij de Raad van State. Logisch uiteraard, daar eerdere uitspraken van de Raad van State wellicht enigszins tegenvielen (o.a. Molenweg)….

Misschien kan hij met de pluim wegpoetsen dat de procedure en totstandkoming van het bestemmingsplan ‘De Vijzeltuin’  in het geheel niet vlekkeloos is verlopen. Waarbij, als je de politiek moet geloven ‘dat in de toekomst ook anders moet…..’. Wegpoetsen dat de coalitievorming o.a. op het SMC is gestrand. Wegpoetsen dat er geheime rapporten (loeyens & Loeff) voor de raad zijn achtergehouden. Wegpoetsen dat Boland hierdoor ternauwernood een motie van wantrouwen overleefde. Wegpoetsen wat het hele dossier heeft teweeg gebracht in de gemeenteraad (onderlinge verhoudingen). Maar vooral wegpoetsen dat het de Enkhuizer bevolking (nog) meer parkeerproblemen gaat geven en last but not least veel geld gaat kosten……..

Boland geeft aan dat ‘de bezwaarmakers’ hebben bijgedragen aan het plan. Het is gissen wat hij daadwerkelijk bedoeld. Wellicht de (minimale) wijzigingen die, door toedoen van de bezwaarmakers, zijn doorgevoerd? Een verdieping minder achter de huizen op het Spaans Leger? Die vervolgens, indien nodig, wel gebouwd mag worden?….

Oordeelt u zelf. Hier treft u een lijst aan met wijzigingen welke zijn doorgevoerd in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzicht van het ontwerpbestemmingsplan.

Zie hier het volledige artikel: Artikel NHD 22-04-2011

Geplaatst in SMC algemeen. Tags: . Leave a Comment »