Onze Zorg dient zienswijze in inzake omgevingsvergunning SMC.

Het betreft een zienswijze inzake de (onlangs gepubliceerde) gewijzigde (bouw)tekeningen met diverse aanpassingen ten behoeve van de omgevingsvergunning voor de bouw van de PG-woningen en parkeergarage in het SMC-complex. (zie hier het artikel in het NHD van 25-07-2011)

Een aantal zaken welke aan bod komen in deze zienswijze zijn o.a.:

  • Bij de totstandkoming bestemmingsplan ‘De Vijzeltuin’ stelde de architect dat er rekening zou worden gehouden met de bestaande situatie. Hierbij zouden geen of minimale ramenopeningen in de gevelpartijen zouden komen om de privacy van omwonenden te waarborgen. Daar waar nodig zou, middels lichtkoepels in het dak, voor voldoende licht gezorgd worden. Dit beeld is, ook door ontwikkelaar De Nijs en uw gemeente, gedurende de procedures in stand gehouden. In de vastgestelde welstandcriteria staar dat er in wanden direct uitkijkend op erven van derden gevelopeningen minimaal mogelijk zijn.” Nu blijkt dat toch dat er in de betreffende wand 4 grote raampartijen geplaatst worden van circa 3,00 meter breed en 2,60 meter hoog. Dit is, met name voor de raampartijen op de eerste verdieping, zeker niet in overeenstemming met voornoemde welstandseisen.
  • Uit de bouwtekeningen blijkt niet dat geluidreducerende maatregelen worden getroffen links en rechts van de in inrit van de parkeergarage (bijvoorbeeld middels geluidsabsorberende schermen) Bij circa 500 autobewegingen per dag wel zo prettig. Wij hebben verzocht aan te geven welke maatregelen alhier verwacht mogen worden.
  • In het gebouw gebruik gemaakt wordt van natuurlijke ventilatie en worden de uitlaatgassen uit de parkeergarage via een daarvoor bestemde schacht afgevoerd. Derhalve zijn installaties op het dak van het gebouw niet nodig, aldus de Nijs. In de tekeningen zijn echter diverse opstelplaatsen t.b.v. installaties getekend. Het is niet duidelijk wat voor installaties het alhier betreft en in welke mate zij mogelijk (geluids)overlast veroorzaken. Ook hierover is opheldering gevraagd.
  • Op enkele plaatsen komt de gevel van het gebouw binnen de twee-meter-grens én zijn er alhier ramen getekend. Het is niet duidelijk is of de ramen daadwerkelijk (conform de bouwregels) worden geblindeerd en niet open kunnen.
  • Op het dak van de vleugel achter de huizen aan het Spaans Leger wordt een dakterras gerealiseerd. Deze grenst aan de pauzeruimte van medewerkers van Wilgaerden. Vermoedelijk zal dit een rook- cq luchtplek worden. Echter op deze positie is eerder sprake van een uitkijkpost waardoor de privacy van de omwonenden geschaad zal worden.

Wij betreuren het ten zeerste dat de (uiteindelijk) voorliggende tekeningen afwijken van het beeld hetgeen eerder door de gemeente, ontwikkelaar De Nijs en zijn architect, gedurende de gehele procedure en op bijeenkomsten, geschetst is.

Ook nog steeds niet duidelijk is (in ieder geval niet voor de buitenwacht maar, naar wij vernamen, ook niet voor de raadsleden) of ontwikkelaar De Nijs überhaupt aan de destijds gestelde voorwaarden/ eisen heeft voldaan. Kan de bouwvergunning überhaupt wel worden afgegeven als niet duidelijk is (mede door het afhaken van Kiddy World)of de invulling gegarandeerd is. Ook de financiering van de PG-woningen is bij lange na niet rond en ondermijnt daarmee de financiële haalbaarheid van een dergelijke bouw.

Genoeg zaken om nog eens over na te denken lijkt ons. Nu het College nog……

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s