Tijdslijn ontwikkeling SMC.

2011
 • 04-03-2011/ zitting Raad van State te Den Haag
 • 20-01-2011/ uitspraak voorzieningenrechter inzake kapvergunningen.
 • 19-01-2011/ verdagen aanvraag omgevingsvergunning SMC.
 • 12-01-2011/ aanvraag omgevingsvergunning SMC.
2010
 • 01-12-2010/ Loomans advocaten namens Onze Zorg en omwonenden in beroep bij Raad van State.
 • 20-10-2010/ hoorzitting bezwaarschriftencommissie kapvergunningen (van Diepen van der Kroef namens Onze Zorg).
 • 07-09-2010/ bestemmingsplan ‘De Vijzeltuin’ vastgesteld (motie van wantrouwen ingediend jegens Boland).
 • 03-09-2010/ kort geding voorlopige voorziening van de baan.
 • 24-08-2010/ commissievergadering Grondgebied in de Nieuwe Doelen.
 • 17-08-2010/ info-bijeenkomst door de gemeente en De Nijs/ Wapen van Enkhuizen.
 • 17-08-2010/ archeologisch onderzoek stilgelegd wegens scheurvorming in muren naastgelegen woonhuis.
 • 16-08-2010/ archeologisch vooronderzoek parkeerplaats Vijzelstraat van start.
 • 10-08-2010/ Onze Zorg heeft gesprek met burgemeester Baas naar eerdere verzoek d.d. 2-05-2010.
 • 02-08-2010/ archeologisch vooronderzoek van start in tuin SMC.
 • 05-07-2010/ raadsvergadering: geheimhouding vastgelegd (10 voor/ 6 tegen).
 • 05-07-2010/ presentatie maquette SMC.
 • 01-07-2010/ publicatie raadsvoorstel wijzigingen bestemmingsplan ‘De Vijzeltuin’.
 • 29-06-2010/ Onze Zorg maakt bezwaar kapvergunningen en verzoekt om voorlopige voorziening.
 • 17-06-2010/ informatieavond leden Onze Zorg, Wapen van Enkhuizen.
 • 10-06-2010/ aanvraag sloopvergunning Vijzelstraat 24/Sijbrandsplein 17-19, slopen SMC gebouwen.
 • 01-06-2010/ raadsvergadering: Boland houdt willen en wetens een juridisch advies achter (Loyens & Loeff).
 • 31-05-2010/ kapvergunning verleend tbv het kappen van 28 bomen ivm nieuwbouw SMC (publicatie 10-06-2010).
 • 27-05-2010/ ontvangst van ontbrekende gegevens WOB-verzoek.
 • 22-05-2010/ Onze Zorg stuurt brief naar Burgemeester Baas met daarin het verzoek om een gesprek.
 • 20-05-2010/ kapvergunning verleend tbv het kappen van 18 bomen ivm archeologische onderzoek (publicatie 02-06-2010).
 • 18-05-2010/ gemeente verzoekt uitstel inzake WOB-verzoek.
 • 17-05-2010/ hoorzitting in Westerkerk n.a.v. zienswijzen.
 • 11-05-2010/ groot deel linten weer uit bomen verwijderd door klachten over geluidsoverlast.
 • 21-04-2010/ aanbieden circa 800 zienswijzen tegen het Ontwerpbestemmingsplan op het Stadkantoor
 • 15-04-2010/ namens Onze Zorg, brief advocaat Loomans aan gemeente inzake niet volledige gegevens (WOB-verzoek).
 • 12-04-2010/ linten worden in bomen gehangen ziekenhuisterrein ter voorkoming van nestelen vogels.
 • 25-03-2010/ (onvolledig) antwoord gemeente op WOB-verzoek.
 • 10-03-2010/ publicatie ontwerpbestemmingsplan ‘De Vijzeltuin’ in De Drom.
 • 03-03-2010/ gemeenteraadsverkiezingen.
 • 01-03-2010/ gecombineerde raadscommissievergadering (met op de agenda het SMC).
 • 25-02-2010/ namens Onze Zorg, brief advocaat Loomans aan gemeente inzake overeenkomsten (WOB-verzoek).
 • 25-02-2010/ publicatie aanvraag kapvergunning 32 bomen tbv nieuwbouw in De Drom.
 • 16-02-2010/ ‘tweede overeenkomst’ getekend door De Nijs Care BV en gemeente Enkhuizen.
 • 17-02-2010/ publicatie aanvraag kapvergunning 20 bomen t.b.v. archeologisch onderzoek in de Drom.

2009

 • 01-12-2009/ aanbieden 742 zienswijzen aan burgemeester Baas op Stadhuis.
 • 18-11-2009/ info avond gemeente Enkhuizen in het Wapen van Enkhuizen.
 • 22-10-2009 t/m 02-12-2009 voorontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage.
 • 27-11-2009/ brief van Onze Zorg aan raadsleden.
 • 26-11-2009/ antwoord gemeente inzake verzoek exploitatieovereenkomst.
 • 16-11-2009/ bespreking Onze Zorg bij gemeente.
 • 09-11-2009/ brief Onze Zorg aan gemeente verzoek om exploitatieovereenkomst.
 • 26-08-2009/ info avond De Nijs in de Nieuwe Doelen (met circa 150 bewoners).
 • 22-07-2009/ kennisgeving vooraankondiging bestemmingplan SMC..

2008

 • 08-01-2008/ raadsvoorstel resultaat biedingsprocedure aangenomen (‘winnaar’ = De Nijs).

2007

 • 10-04-2007/ raadsvoorstel resultaat biedingsprocedure.

2006

 • 28-09-2006/ uitschrijven ‘prijsvraag’ (biedingen).
 • 04-04-2006/ bestuursopdracht van de gemeenteraad aan het College.

2005

 • 20-12-2005/ instemming startnotitie raadscommissie Samenleving.
 • 22-11-2005/ startnotitie ‘Uitbreiding Sociaal Medisch Centrum Vijzelstraat’.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s